Vedtægter


§1

Medlemmer SKAL eje min. en Amiga eller kompatibel, gerne flere.
Det ER tilladt at eje en Pc, men Amiga'en skal naturligvis have 1. prioritet.

§2

Medlemmer har pligt til at udbrede viden om Amiga'en.

§3

Medlemmer SKAL under arbejde med Pc'ere udtrykke foragt for dette, og tænke på deres Amiga'er derhjemme af hele deres hjerte.

§4

Bestyrelsen består af de 2 stiftende medlemmer, Thomas Graff og J. Peter Jensen, der til ENHVER tid har enerådende kontrol over FUP.

§5

Bestyrelsen vedtager enerådigt hvem der har mulighed for medlemskab af FUP. Bestyrelsen kan til enhver tid optage nye eller ekskludere eksisterende medlemmer.

§6

Bestyrelsen nedsætter min. 1 gang årligt en generalforsamling hvor der forelægges rapport for hvordan foreningens arbejde foregår.
Generalforsamlingen behøves ikke at blive varslet, ligesom der ikke behøves at foreligge referater af denne til brug for kontrol.

§7

FUP har indtil videre INTET regnskab, ingen udgifter, ingen indtægter.
FUP parties vil indtil videre blive afholdt på seperat budget, efter devisen "alle deltagere betaler gildet" og non-profit.

§8

Vedtægterne kan indtil videre ændres uden varsel, ændringer vil dog blive postet på FUPs hjemmeside, tilgængelig for alle.

Sidst opdateret: 06/11-1999