Hemmelig Rapport:

Sag nr: 1837 - 2002
Akt Indsigt: Kode Orange påkrævet!
Kilde: Overvågningsgruppe 47 vedr. anden OS udbredelse end MS.
Metode: Hemmelige overvågningstekniker, microkamera etc. Lydindspilning anslået for risikabelt.
Dato: Start 18/10 - 2002, Slut 29/10 - 2003
Lokation: Nyt sted hvor et ikke-MS party skulle finde sted.

Dette party begyndte med samling af den indre kerne af de mærkelige individer, der ikke har set lyset med MS. I tilstødende lokale forberedes sikkert en farlig mikstur eller en påvirkende ret.
Man fornemmer organisationen der står bag dette træf.
Enkelte har dog prøvet at bringe en maskot til modvirkelse af udefra kommende elementer.
Det endelige bevis på hvorfor denne gruppe ikke går på vores elskelige MS produkter blir synligt.
Om det er hvorfor den ikke installeres på deres hardware skal undersøges dybere.
Tidligt bliver tegnene på overforbrug af diverse ting synlige.
Andre bliver senere så udmattede af påvirkninger at de helt står af.
Næste dag fremvises de redskaber, hvormed gruppen agter at udbrede deres budskab.
Senere fremkommer en person med en ny type af hardware der vil være en større konkurrent til vores hardware platform.
Den er god nok: En AmigaOne!
Om det var den teologiske påvirkning af deres A1 ved vi ikke, men der påvistes tydelige tegn på tilbedning af deres A1.
Endelig kunne vi fange et billede af hele den samlede gruppe.
Bagefter begyndte en nærmest smittede indtagelse af deres hovedret.
Enkelte viste tegn på ny opvågning, måske at de havde set lyset!?
Senere så vi tydelige bevis på gruppens destruktive formåden.
Sågar en desinficering mod vor observation, tydeligvis en med forfølgesesvanvid observeres.
Senere fremkom de destruktive kræfters udspil i, at de lavede en turnering i en kampsport hvor der udviste meget råhed i overlevelse der ikke står tilbage fra de vildeste vilde verden kender!
Hvor de overvundne blot kunne se til, mens de sejrende kæmpede videre.
Endelig kom opgørets time - noget der kunne minde om et tæt løb.
Natten gik hurtigt uden ret mange mærkelige ting at observere, og senere næste dag begyndte enkelte deres nedpakning, selv om visse personer udviste en vilje til at fortsætte.

Konklusion:
Der blev ikke på dette party fremlagt nye metoder eller destruktive forslag der kan forhindrer vores OS i at vedblive at lægge en stærk fremmach til videre udbredelse, men gruppen bør forsat være under vor bevågenhed for nærmere analyse. Det kunne være de kom med nogle ide'er vi kan bruge i vor OS.


Slut på rapport - Agent 62789

Home